Grundkonceptet for affaldsforbrændingsanlægget

2022-02-15

Affaldsforbrændingsanlæger et apparat til forbrænding og behandling af affald. Affald brændes i ovnen og bliver til spildgas, som kommer ind i det sekundære forbrændingskammer. Det brændes fuldstændigt under brænderens tvungne forbrænding og kommer derefter ind i sprøjtestøvsamleren. Efter støvfjernelse udledes det til atmosfæren gennem skorstenen. Affaldsforbrændingsanlægget er sammensat af fire systemer: affaldsforbehandlingssystem, forbrændingssystem, røgbiokemisk støvfjernelsessystem og gasgenerator (hjælpetænding og -forbrænding), som integrerer automatisk tilførsel, sigtning, tørring, forbrænding, askefjernelse, støvfjernelse og automatisk styring .

Affaldsforbrændingsanlæger et harmløst behandlingsudstyr, der almindeligvis anvendes til uskadelig behandling af medicinsk og husholdningsaffald og dyr. Dens princip er at bruge forbrænding af kul, brændselsolie, gas og andre brændstoffer til at brænde og karbonisere de genstande, der skal behandles ved høj temperatur, for at opnå formålet med desinfektionsbehandling.
  • QR