Strukturelle egenskaber ved pyrolyseforgasningsmiddel

2021-06-04

Ovnen med pyrolyseforgasning består af et tilførselssystem, et pyrolyseforgasningssystem, et gasgenanvendelsessystem, et røggasrensningssystem, et restudledningssystem og et overvågnings- og kontrolsystem.
1. Fodringssystemet til pyrolyseforgaseren er kendetegnet ved evnen til at modtage affaldskasseaffald og bulkaffald.
2. Karakteristikken ved pyrolyseforgasningssystemet er, at et reaktionskammer med blandet gas og et smeltekammer er designet i pyrolyseovnen. Affaldsresterne skal udledes efter høj temperaturbehandling i smeltekammeret, før de udledes fra pyrolyseovnen.
3. Gasgenanvendelsessystemet er kendetegnet ved at adskille en del af vanddampen, tjæren, organisk syre osv. Fra den pyrolysebrændbare gas og transportere den til det blandede gasreaktionskammer i pyrolyseovnen til forgasningsreaktion og transportere det brændbare gas til varmen Forbrændingskammeret i ovnen brændes, og en del af den brændbare gas sendes ud.
4. Røggassen, der udledes fra røggasrensningssystemet, er røggassen, der produceres efter forbrændingen af ​​brændbar gas, og røggassen indeholder mindre støv.
5. Restudledningssystemet kombineres med eksplosionssikker og delvis pyrolyse vanddamp, og resten udledes direkte udendørs.

6. Overvågnings- og kontrolsystemet er en kombination af overvågning og drift, to sæt driftstilstande, automatisk og manuel.

Pyrolysis Gasifier

  • QR