Funktioner i Garbage forbrændingsovn

2021-06-02

1. Denaffaldsforbrændingsanlæghar en stærk brandskiftende virkning for at sikre ensartet og fuld forbrænding af affaldet på hele ristoverfladen og forhindre slagging
2. Forbrændingsudstyret skal have evnen til at tilpasse sig de pludselige udsving i de ofte forekommende affaldskomponenter (fugt eller brændværdi);
3. Forvarm forbrændingsluften;
4. Mulighed for at investere i visse tilsætningsstoffer for at reducere emissionerne af visse skadelige stoffer såsom dioxiner, NOx og SOx;

5. Sørg for lavt kulstofindhold i aske og flyveaske (1~3%) og god forbrænding.

affaldsforbrændingsanlæg

  • QR