Lille affaldspyrolyseovn på landsbyniveau

2023-10-07

Pyrolyseovnen til småskrald på landsbyniveau er en enhed, der effektivt kan håndtere landsbybeboernes daglige husholdningsaffald. Med den fortsatte udvikling af by- og landdistrikternes økonomiske udvikling og stigningen i landsby- og landbefolkningen er behandlingen af ​​husholdningsaffald og affald efterhånden blevet et problem, der ikke kan ignoreres. Affaldspyrolyseovne på små landsbyniveau kan give effektive løsninger til uskadelig behandling af landdistrikternes affald.

Det grundlæggende princip for at designe småskala affaldspyrolyseovne på landsbyniveau er at opfylde kravene til affaldsbehandlingsarbejde og kombinere det med den faktiske situation i landdistrikterne for omfattende at udnytte den genererede aske og affaldsgas og løse forskellige problemer i affaldsbehandlingen . Udstyret består hovedsageligt af ovnlegeme, ovn, lagertank, skorsten, kontrolsystem og andre dele. Affald transporteres gennem lagertanke og kommer ind i ovnen til forbrænding og pyrolyse. Efter at affaldet er brændt, bliver det genererede vand, kuldioxid og organisk materiale udledt og behandlet. Den varme gas udledes gennem skorstenen, og den dannede aske kan bruges til at luge i landbrugsjord eller til fremstilling af byggematerialer som mursten og cement.

Efter pyrolysen af ​​affald gennem småskala affaldspyrolyseovne på landsbyniveau kan de forskellige farer ved affaldet effektivt reduceres, samtidig med at miljøforureningen forårsaget af sanitære lossepladser reduceres, hvilket sparer investeringer og rengøringsomkostninger. Han fremmede også genbrug og bevarelse af ressourcer, reducerede den samlede mængde affaldsbehandling og brugte det som gødning i produktionen af ​​afgrøder. Pyrolyseovn på landsbyniveau er ikke kun i overensstemmelse med det nuværende udviklingskoncept om "cirkulær økonomi", men forbedrer også kvaliteten af ​​produktionen og landmændenes liv og fremmer en bæredygtig udvikling af landdistrikternes økonomi.

Kort sagt er små pyrolyseovne i landsbyniveau et meget effektivt udstyr til behandling af landsbyaffald. Sammenlignet med traditionelle losseplads- og forbrændingsmetoder har den ikke kun lav forurening, mere miljøvenlige behandlingsmetoder, men kan også spare omkostninger. I praktisk brug kan skræddersyet design og tilsynsstyring udføres baseret på landsbyens størrelse og mængden af ​​affald, der genereres, for at nå målet om uskadelig affaldsbehandling og yde passende bidrag til social udvikling og økologisk beskyttelse.

Relaterede links:https://www.incineratorsupplier.com/small-waste-incinerator.html  • QR