Medicinsk affaldsbehandling

2023-09-25

Medicinsk affald refererer til det affald, der genereres af medicinske institutioner (såsom hospitaler, klinikker osv.), såsom kasserede lægemidler, sprøjter, infusionsflasker, udløbne lægemidler, biomedicinsk affald osv. Dette affald indeholder forskellige skadelige stoffer, som kan forårsage alvorlige skade på menneskers sundhed og miljøet. Derfor er behandlingen af ​​medicinsk affald meget vigtig, og pyrolyseovnen til medicinsk affald er en effektiv behandlingsmetode.

Den medicinske affaldspyrolyseovn anvender højtemperaturpyrolysemetoden til at nedbryde medicinsk affald til uskadelig affaldsgas, affaldsvæske, gas-fast fase og aske. I sidste ende kan uskadelige termiske produkter opnås, og den genererede affaldsgas kan renses gennem udstyr som sprøjtning og katalytisk oxidation. Det følgende er en detaljeret introduktion til hovedkomponenterne og arbejdsprincipperne i den medicinske affaldspyrolyseovn.

Komponenter:

Medicinsk affalds pyrolyseovn består hovedsageligt af ovnlegeme, ovn, brænder, gas-fast separationssystem, askebehandlingsudstyr, rensningsudstyr, kontrolsystem osv. Blandt dem er ovnen og brænderen kernedelene i den medicinske affaldspyrolyseovn, bruges til nedbrydning og forbrænding af affald. Gas-fast-separationssystemet bruges til at adskille og behandle blandinger af faste stoffer og gasser, rense gassen og udlede den. Efter behandling omdannes det faste stof til aske med lav brændværdi og let transport og behandling. Askebehandlingsudstyr bruges til at komprimere, pakke, opbevare og behandle aske. Renseudstyr er ansvarligt for at rense og behandle den affaldsgas, der genereres ved forbrænding, for at opfylde emissionsstandarderne.

Arbejdsprincip:

Arbejdsprincippet for pyrolyseovn til medicinsk affald ligner højtemperatur pyrolysebehandlingsteknologi, og dens proces kan opdeles i forvarmnings-, oxidations- og asketrin. For det første opbevares medicinsk affald i ovnen til forvarmning, og organiske stoffer som vand og olie i affaldet fordamper gradvist. Dernæst aktiveres brænderen for at opvarme det medicinske affald i ovnen til en høj temperatur. De organiske stoffer i affaldet vil blive revnet og oxideret til at producere visse termiske produkter. Derefter adskilles de genererede termiske produkter gennem et gas-faststof-separationssystem, og det faste affald behandles til at blive askerester med lav brændværdi. Røggassen renses og behandles gennem renseudstyr. Til sidst udledes den rensede udstødningsgas, og asken komprimeres og behandles.

Ansøgningsscenarie:

Pyrolyseovne til medicinsk affald bruges hovedsageligt på hospitaler og andre medicinske institutioner til behandling og ressourceudnyttelse af medicinsk affald. Sammenlignet med traditionel deponerings- og forbrændingsbehandling har pyrolyseovne til medicinsk affald karakteristika for sikkerhed og harmløshed, hvilket effektivt kan reducere miljøforurening forårsaget af affald, forbedre behandlingseffektiviteten og ressourceudnyttelsen.

Kort sagt er pyrolyseovnen til medicinsk affald et sikkert og miljøvenligt affaldsbehandlingsudstyr, der effektivt kan omdanne medicinsk affald til genanvendelig energi og har mange anvendelsesmuligheder. Under brug er det dog nødvendigt at betjene og håndtere udstyret sikkert, overholde relevante love og regler og sikre udstyrets stabilitet og pålidelighed.

Relaterede links:https://www.incineratorsupplier.com/


  • QR