Lille forbrændingsovn

2023-09-19

Et lille forbrændingsanlæg er en enhed, der bruges til at behandle fast affald såsom medicinsk, landbrugs- og husholdningsaffald. Det er en simpel affaldsbehandlingsmetode, der typisk bruger forbrænding til at omdanne affald til to stoffer: vanddamp og aske. Sammenlignet med traditionel behandling af lossepladser og højtemperatur pyrolysebehandlingsteknologier, har små forbrændingsanlæg fordele som lille fodaftryk, lave driftsomkostninger og kan til en vis grad reducere behandlingsomkostningerne. Derudover kan brugen af ​​små forbrændingsanlæg effektivt reducere den negative påvirkning af fast affaldsstabling på miljøet forårsaget af lossepladser.


Relaterede links:https://www.incineratorsupplier.com/


Hovedkomponenterne i et lille forbrændingsanlæg inkluderer en fødeport, forbrændingskammer, askeopsamlingsanordning, skorsten og kontrolsystem. Foderporten bruges til at placere fast affald, der skal behandles. Forbrændingskammeret er hovedområdet for forbrændingen, og askeopsamlingsanordningen bruges til at opsamle asken, der genereres under forbrændingsprocessen. Skorstenen og kontrolsystemet bruges til at fjerne spildgas og kontrollere den glatte fremdrift af hele operationen.


Der bør lægges særlig vægt på sikkerhedsspørgsmål ved brug af små forbrændingsanlæg, da forbrænding af affald genererer en stor mængde skadelige gasser og partikler, såsom svovldioxid, nitrogenoxider, kulilte og giftige stoffer såsom benzen. For at reducere påvirkningen af ​​disse skadelige stoffer på miljøet og menneskekroppen skal små forbrændingsanlæg bruge effektiv rensningsteknologi til at rense røggassen. Derudover skal operatører af små forbrændingsanlæg modtage undervisning i lokale love og sikkerhedsbestemmelser, der kræves for bortskaffelse af affald.

Overordnet set er små forbrændingsanlæg en enkel og meget brugt metode til behandling af almindeligt fast affald, og deres anvendelse kan i nogen grad løse problemet med affaldsbehandling. Det skal dog bemærkes, at små forbrændingsanlæg også har nogle begrænsninger, såsom lille forarbejdningskapacitet og lav sikkerhed. Derfor er korrekt brug og drift af små forbrændingsanlæg afgørende.、

Relaterede links:https://www.incineratorsupplier.com/


  • QR