Affaldsbehandlingsudstyr

2021-06-21Affaldsbehandlingsudstyr er udstyr til behandling af forskellige fødevarer, daglige fornødenheder og arbejdsforsyninger, der løbende genereres under skibets normale drift i den angivne periode. Til affaldsbortskaffelse er det første trin klassificeret indsamling, som generelt er opdelt i plastprodukter og deres blandinger, madaffald, flydende genstande og andet affald. Det andet trin er til behandling. Generelt behandlingsudstyr omfatter forbrændingsovne, komprimatorer og mæskning. Maskine venter.

 

For det affald, der ikke kan udledes på havet, kan det opbevares eller moses og komprimeres og opbevares i havnen for at blive sendt til den modtagende organisation; for det affald, der kan udledes på havet, kan det opbevares eller moses og komprimeres og opbevares i det udpegede havområde; det kan også udledes i det udpegede havområde. Efter at være blevet knust, sendes den til et forbrændingsanlæg til forbrænding, og asken udledes i udpegede havområder.


Affaldsbortskaffelse er hurtigt at fjerne affaldet, foretage ufarlig behandling og til sidst gøre rimelig brug af det. De meget anvendte metoder til bortskaffelse af affald i dag er sanitære lossepladser, højtemperaturkompostering og forbrænding. Formålet med renovation er harmløshed, ressourceudnyttelse og reduktion.
  • QR